האמונה
Performed By גלעד פוטולסקי & תזמורת שלהבת
Album UPC 6514560053207
CD Baby Track ID TR0009921531
Label גלעד פוטולסקי
Released 2009-03-29
Rated 0
ISRC usl4q2113083
Year 2009
Spotify Plays 79
Writers
Writer אבישי חן
Pub Co אבישי חן
Composer אבישי חן
ClearanceFacebook Sync License,Traditional SyncOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country ISRAEL
Lyrics Language Hebrew

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.