כד קטן
Performed By גלעד פוטולסקי & תזמורת שלהבת
Album UPC 0920459906503
CD Baby Track ID TR0009916442
Label גלעד פוטולסקי
Released 2011-01-01
Rated 0
ISRC usl4q2138967
Year 2011
Spotify Plays 3,382
Writers
Writer יואל ולבה
Pub Co יואל ולבה
Composer יואל ולבה
ClearanceFacebook Sync License,Traditional SyncOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country ISRAEL
Lyrics Language Instrumental

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.