מעין עולם הבא יום שבת מנוחה

גלעד פוטולסקי & תזמורת שלהבת

מעין עולם הבא יום שבת מנוחה
Performed By גלעד פוטולסקי & תזמורת שלהבת
Album UPC 6517848932010
CD Baby Track ID TR0010017263
Label גלעד פוטולסקי
Released 2007-01-03
Rated 0
ISRC usl4q2171455
Year 2007
Spotify Plays 3,731
Writers
Writer נחלת הכלל
Pub Co נחלת הכלל
Composer נחלת הכלל
ClearanceFacebook Sync License,Traditional SyncOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country ISRAEL
Lyrics Language Hebrew

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.