מה ידידות
Performed By גלעד פוטולסקי & תזמורת שלהבת
Album UPC 6517820890000
CD Baby Track ID TR0010062999
Label גלעד פוטולסקי
Released 2012-07-01
Rated 0
ISRC usl4q2175126
Year 2012
Spotify Plays 468
Writers
Writer נחלת הכלל
Pub Co נחלת הכלל
Composer נחלת הכלל
ClearanceFacebook Sync License,Traditional SyncOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country ISRAEL
Lyrics Language Hebrew

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.