לך השם הגדולה
Performed By גלעד פוטולסקי & תזמורת שלהבת
Album UPC 6513063332000
CD Baby Track ID TR0010063113
Label גלעד פוטולסקי
Released 2008-01-01
Rated 0
ISRC usl4q2176689
Year 2008
Spotify Plays 1,265
Writers
Writer נחלת הכלל
Pub Co נחלת הכלל
Composer נחלת הכלל
ClearanceFacebook Sync License,Traditional SyncOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country ISRAEL
Lyrics Language Hebrew

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.