כולנו אחים
Performed By גלעד פוטולסקי, תזמורת שלהבת, שלמה כהן, אהרן רזאל, יוסף חיים שוואקי, אברימי רוט, יוני שלמ
Album UPC 6510000758725
CD Baby Track ID TR0010063032
Label גלעד פוטולסקי
Released 2015-01-01
Rated 0
ISRC usl4q2186706
Year 2015
Spotify Plays 1,430
Writers
Writer משה פטל
Pub Co משה פטל
Composer משה פטל
ClearanceFacebook Sync License,Traditional SyncOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country ISRAEL
Lyrics Language Hebrew

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.