Αθήνα 1970 Κ.ά (feat. Χρίστος Τσάγκας)

Φίλιππος Περιστέρης

Αθήνα 1970 Κ.ά (feat. Χρίστος Τσάγκας)
Performed By Φίλιππος Περιστέρης
Album UPC 198002635921
CD Baby Track ID TR0010130278
Label Φίλιππος Περιστέρ
Released 2022-02-02
Rated 0
ISRC uscgh2203190
Year 2022
Spotify Plays 0
Writers
Writer Γιάννης Ρίτσος
Pub Co Γιάννης Ρίτσος
Writer Φίλιππος Περιστέρ
Pub Co Φίλιππος Περιστέρ
Composer Γιάννης Ρίτσος, Φίλιππος Περιστέρης
ClearanceFacebook Sync License,Traditional SyncEasy Clear
Rights Controlled Master
Rights Easy Clear: Master
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.