Οι Εποχές (feat. Λάκης Χαλκιόπουλος)

Φίλιππος Περιστέρης

Οι Εποχές (feat. Λάκης Χαλκιόπουλος)
Performed By Φίλιππος Περιστέρης
Album UPC 198002635921
CD Baby Track ID TR0010130290
Label Φίλιππος Περιστέρ
Released 2022-02-02
Rated 0
ISRC uscgh2203202
Year 2022
Spotify Plays 0
Writers
Writer Πασχάλης Τσέρνας
Pub Co Πασχάλης Τσέρνας
Writer Φίλιππος Περιστέρ
Pub Co Φίλιππος Περιστέρ
Composer Πασχάλης Τσέρνας, Φίλιππος Περιστέρης
ClearanceFacebook Sync License,Traditional SyncEasy Clear
Rights Controlled Master
Rights Easy Clear: Master
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.