Υπό κατασκευή

Καθένας Μόνος

Υπό κατασκευή
Performed By Καθένας Μόνος
Album UPC 198002863119
CD Baby Track ID TR0010250348
Label Καθένας Μόνος
Released 2021-12-30
Rated 0
ISRC uscgh2238360
Year 2021
Spotify Plays 0
Writers
Writer Ιωάννης Βάιος Κυρί&#
Pub Co Ιωάννης Βάιος Κυρί&#
Writer Βαγγέλης Καλυβιώτ
Pub Co Βαγγέλης Καλυβιώτ
Writer Θέμης Καρβέλης
Pub Co Θέμης Καρβέλης
Composer Βαγγέλης Καλυβιώτης, Θέμης Καρβέλης, Ιωάννης Βάι&#
ClearanceFacebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceEasy Clear
Rights Controlled Master
Rights Easy Clear: Master
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.