Επί Σοί Χαίρει. Ήχος Πλ. Δ'

Ιερομόναχος Παντελεήμων Κάρτσωνα

Επί Σοί Χαίρει. Ήχος Πλ. Δ'
Performed By Ιερομόναχος Παντελεήμων Κάρτσωνα
Album UPC 1999098825024
CD Baby Track ID TR0004293420
Label Ιερομόναχος Παντ
Released 1999-01-30
BPM 145
Rated 0
ISRC ushm81772422
Year 1999
Spotify Plays 109
Writers
Writer Ιερομόναχος Παντε
Pub Co Public Domain
Composer Ιερομόναχος Παντελεήμων Κάρτσωνας
Clearance Sync & All Media Uses
Rights Controlled Master and Public Domain
Rights Easy Clear: Public Domain
Original/Cover/Public Domain public domain
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.