Κύριε Προς Σε Κατέφυγον…

Ιερομόναχος Παντελεήμων Κάρτσωνα

Κύριε Προς Σε Κατέφυγον…
Performed By Ιερομόναχος Παντελεήμων Κάρτσωνα
Album UPC 1999098825024
CD Baby Track ID TR0004293424
Label Ιερομόναχος Παντ
Released 1999-01-30
BPM 144
Rated 0
ISRC ushm81772426
Year 1999
Spotify Plays 51
Writers
Writer Ιερομόναχος Παντε
Pub Co Public Domain
Composer Ιερομόναχος Παντελεήμων Κάρτσωνας
Clearance Sync & All Media Uses
Rights Controlled Master and Public Domain
Rights Easy Clear: Public Domain
Recording Type public domain
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.