Κοντραμπάντο

Μιχάλης Φουρναράκος

Κοντραμπάντο
Performed By Μιχάλης Φουρναράκος
Album UPC 198003519565
CD Baby Track ID TR0010561333
Label Μιχάλης Φουρναράκ
Released 2022-04-07
Rated 0
ISRC uscgj2285285
Year 2022
Spotify Plays 0
Writers
Writer ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟ
Pub Co ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟ
Composer ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΣ
ClearanceFacebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.