יותר נקי

בנג'ה בשבילך

יותר נקי
Performed By בנג'ה בשבילך
Album UPC 198003465961
CD Baby Track ID TR0010527150
Label בנג'ה בשבילך
Released 2022-04-21
Rated 0
ISRC usdy42218970
Year 2022
Spotify Plays 0
Writers
Writer רעי בנימיני
Pub Co רעי בנימיני
Composer רעי בנימיני
ClearanceFacebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing
Rights One-Stop: Master + 100% Publishing
Original/Cover/Public Domain original
Country ISRAEL
Lyrics Language Hebrew

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.