Μόνη Πατρίδα

Κώστας Παύλου

Μόνη Πατρίδα
Performed By Κώστας Παύλου
Album UPC 198004924757
CD Baby Track ID TR0011288316
Label Κώστας Παύλου
Released 2022-11-15
Rated 0
ISRC usl4q2228040
Year 2022
Spotify Plays 0
Writers
Writer Κώστας Παύλου
Pub Co Κώστας Παύλου
Composer Κώστας Παύλου
ClearanceFacebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.