Το Τσέρκι
Performed By Στεφανάκης Γιώργος
Album UPC 190394714079
CD Baby Track ID TR0002872505
Label Στεφανάκης Γιώργο
Released 2014-04-06
BPM 146
Rated 0
ISRC ushm21607196
Year 2014
Spotify Plays 2
Writers
Writer Μιχάλης Ε. Λεβέντης
Pub Co Μιχάλης Ε. Λεβέντης
Composer Μιχάλης Ε. Λεβέντης
ClearanceFacebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceEasy Clear
Rights Controlled Master
Rights Easy Clear: Master
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.