Εν Τη Ερυθρά Θαλάσση Δογματικόν Θεοτοκίον Ήχος Πλάγιος Τ_

Βυζαντινός Χορός Τρόπος

Εν Τη Ερυθρά Θαλάσση Δογματικόν Θεοτοκίον Ήχος Πλάγιος Τ&#95
Performed By Βυζαντινός Χορός Τρόπος
Album UPC 191924799511
CD Baby Track ID TR0004620098
Label 89,5 Ραδιοφωνικός Στα_
Released 2011-12-12
BPM 137
Rated 0
ISRC ushm21858528
Year 2011
Spotify Plays 1,999
Writers
Writer Traditional Song
Pub Co Public Domain
Composer Traditional Song
Clearance Facebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync Service One Stop Easy Clear
Rights Controlled Master and Public Domain
Rights Easy Clear: Public Domain
Original/Cover/Public Domain public domain
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Description

Βυζαντινοί Εκκλησιαστικοί Ύμνοι. A collection of Byzantine Ecclesiastical Hymns

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.