Ἀπὸ Τὴν Ἑορτὴ Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, Δύο Στιχηρά Ιδι

Βυζαντινός Χορός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Ἀπὸ Τὴν Ἑορτὴ Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, Δύο Στιχηρά Ιδι
Performed By Βυζαντινός Χορός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Album UPC 9786188005631
CD Baby Track ID TR0004599077
Label Εκδόσεις 89,5 Ραδιοφω_
Released 2018-02-22
BPM 112
Rated 0
ISRC usdy41894669
Year 2018
Spotify Plays 170
Writers
Writer Traditional Song
Pub Co Public Domain
Composer Traditional Song
ClearanceTraditional SyncEasy Clear
Rights Controlled Master and Public Domain
Rights Easy Clear: Public Domain
Original/Cover/Public Domain public domain
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Description

μεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ Ἐσχάτων
from Athens to Eternity
из Афин к Вечности
Ψηφιακός δίσκος με Βυζαντινούς Εκκλησιαστικούς Ύμνους Αγίων των Αθηνών μαζί με τρίγλωσσο έντυπο. A CD with Byzantine Hymns for Saints of Athens accompanied by a trilingual booklet.

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.