Προσοχή Στο Κενό

Χρήστος Παπαδημητρίου

Προσοχή Στο Κενό
Performed By Χρήστος Παπαδημητρίου
Album UPC 198015893578
CD Baby Track ID TR0011793164
Label Χρήστος Παπαδημητ
Released 2023-03-08
Rated 0
ISRC uscgj2396394
Year 2023
Spotify Plays 0
Writers
Writer Χρήστος Παπαδημητ
Songwriter ID 1864394
Pub Co CD Baby Publishing
Composer Χρήστος Παπαδημητρίου
ClearanceFacebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceOne Stop
Publisher Admin CD Baby Publishing
Rights Controlled Master and Publishing
Rights One-Stop: Master + 100% Publishing
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.