Νύχτα Στην Πόλη

Νίκος Γεωργάκης

Νύχτα Στην Πόλη
Performed By Νίκος Γεωργάκης
Album UPC 193428208513
CD Baby Track ID TR0005891978
Label Νίκος Γεωργάκης
Released 2018-11-07
BPM 112
Rated 0
ISRC usl4q1829724
Year 2018
Spotify Plays 5
Writers
Writer Βασίλης Αντωνόπου
Pub Co Βασίλης Αντωνόπου
Writer Νικόλαος Γεωργάκη
Pub Co Νικόλαος Γεωργάκη
Composer Βασίλης Αντωνόπουλος, Νικόλαος Γεωργάκης
ClearanceFacebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceEasy Clear
Rights Controlled Master
Rights Easy Clear: Master
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Description

After having participated in several bands since 1997 as a singer, guitarist and composer this is my first attempt as a solo artist.
My songs are mostly rock mixed with some pop and ambient influences.

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.