นางนอน (Echoes of the Legendary Mountains)

สุนทรี เวชานนท์

นางนอน (Echoes of the Legendary Mountains)
Performed By สุนทรี เวชานนท์
Album UPC 888174212494
CD Baby Track ID 1362367400
Label Soontaree Vechanont
Released 2013-08-07
BPM 87
Rated 0
ISRC ushm81353915
Year 2013
Spotify Plays 8,202
Writers
Writer รังสรรค์ ราศี-ดิ
Pub Co เฮือนสุนทรี เวช&
Composer รังสรรค์ ราศี-ดิบ
ClearanceFacebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country Thailand

Description

Music of Northern Thai sounds

Notes

อัลบัมล่าสุดของสุนทรี เวชานนท์ เป็นการผสมผสานระหว่างเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์ของเธอ กับแนวดนตรีที่แตกต่างไปจากเดิม มีความเป็นสมัยใหม่มากขึ้น ขณะเดียวกันบทเพลงยังคงใช้ภาษาเหนือ และเรื่องราวของภาคเหนือ เมื่อขับขานด้วยเนื้อเสียงของสุนทรีในวัย 58 ปี เราจึงได้ฟังอัลบัมเพลงกล่อมโลกอันไพเราะ งดงาม ถือว่าเป็นพัฒนาการในงานเพลงของเธอในอีกขึ้นหนึ่ง


The latest album from Soontaree Vechanont, combines her distinctive voice with a more contemporary sound. World's Lullaby will bring about a peaceful mind and spirit.

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.