Μεθ’ Ἡμῶν Ὁ Θεός, Ἦχος Πλ. Β'

Γεώργιος Θεοδωρίδης

Μεθ’ Ἡμῶν Ὁ Θεός, Ἦχος Πλ. Β'
Performed By Γεώργιος Θεοδωρίδης
Album UPC 193428815780
CD Baby Track ID TR0005922441
Label Γεώργιος Θεοδωρίδ
Released 2019-03-22
BPM 94
Rated 0
ISRC uscgj1957414
Year 2019
Spotify Plays 509
Writers
Writer Γεώργιος Θεοδωρίδ
Pub Co Public Domain
Composer Γεώργιος Θεοδωρίδης
Clearance Facebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync Service One Stop Easy Clear
Rights Controlled Master and Public Domain
Rights Easy Clear: Public Domain
Original/Cover/Public Domain public domain
Country United States - Washington DC
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Description

Ὁ πρωτοψάλτης Γεώργιος Θεοδωρίδης ἐρμηνεύει βυζαντινούς ὕμνους ἀπὸ τὴν παράδοση τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.