Ως Του Μυαλού Την Ξαστεριά

Θανάσης Λουβερδής

Ως Του Μυαλού Την Ξαστεριά
Performed By Θανάσης Λουβερδής
Album UPC 191061890270
CD Baby Track ID TR0004030982
Label Θανάσης Λουβερδής
Released 2017-07-04
BPM 134
Rated 0
ISRC ushm21730226
Year 2017
Spotify Plays 50
Writers
Writer Θανάσης Λουβερδής
Pub Co Θανάσης Λουβερδής
Composer Θανάσης Λουβερδής
Clearance Dubset,Facebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync Service One Stop Easy Clear
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.