ஆன்மாவை தோடு (ஆண் பதிப்பு)

ராதாகிருஷ்ணன் & கார்த்திக் கிருஷ்ணா

ஆன்மாவை தோடு (ஆண் பதிப்பு)
Performed By ராதாகிருஷ்ணன் & கார்த்திக் கிருஷ்ணா
Album UPC 889211507535
CD Baby Track ID TR0001439545
Label பிரவீன் ஸ்ரீனிவ&
Released 2015-04-10
BPM 119
Rated 0
ISRC uscgj1526989
Year 2015
Spotify Plays 10
Writers
Writer பிரவீன் ஸ்ரீனிவ&
Pub Co பிரவீன் ஸ்ரீனிவ&
Composer பிரவீன் ஸ்ரீனிவாசன்
ClearanceFacebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country India

Description

There are 4 Tracks in this Melodious Album:

1 Lyrics, 1 Tune & 4 Versions

1st Version: Female Voice

2nd Version: Male Voice

3rd Version: Duet (Combination of Male & Female Voice)

4th Version: Karaoke

Notes

Dear Friends,
I had a new experience in my career forward as a lyricist and as a producer of this Album.

I am happy to inform you all that this is not just an ALBUM, it is the best outcome of the team i have ever worked.

This was like a reunion after 2009 with my friends (who are the singers of this Album Ms. Aishwarya Shivaraman & Mr. P. Radhakrishnan) with whom i did my Bachelors of Engineering at Hindusthan College of Engineering and Technology (Coimbatore). I would like to first thank them so much from the bottom of my heart.

The list will not end if i am not thanking the music director Mr. R R Karthic Krishna who was introduced to me by Mr. P. Radhakrishnan for giving a wonderful music composition / recording / mixing.

The release is scheduled for my Dad, Mr. CP Srinivasan's Birthday April 11, 2015.

It is a melodious album, which is targeted for all age groups.

There is a Karaoke in this album, if you need to try singing to the song pls. make use of the karaoke, once you record your voice to the karaoke, i request you to post the same in my facebook page https://www.facebook.com/cpspraveen

Pls. dont forget to give your feedbacks to cpspraveen@gmail.com or you can even call me at 00971567004113.

This team will soon work together... :)

Regards, S. Praveen

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.