Εισαγωγή: Saltarello

Alkis Baltas

Εισαγωγή: Saltarello
Performed By Alkis Baltas
Album UPC 194660706706
CD Baby Track ID TR0007119094
Label Subways Music
Released 2019-10-19
Rated 0
ISRC uscgh2074741
Year 2019
Spotify Plays 83
Writers
Writer Traditional Music
Pub Co Public Domain
Composer Traditional Music
Clearance Dubset,Facebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync Service One Stop Easy Clear
Rights Controlled Master and Public Domain
Rights Easy Clear: Public Domain
Recording Type public domain
Country Greece
Lyrics Language Instrumental

Description

Ένα μουσικό παραμύθι με μελωδίες χορών και τραγουδιών της μεσαιωνικής περιόδου (12ος - 14ος αι.)
The Oscar Wilde's well-known tale, enriched with songs and dances from the medieval time (12th - 14th c.)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.