Τα Έκανα Όλα Θάλασσα

Παντελής Καλαμάκης

Τα Έκανα Όλα Θάλασσα
Performed By Παντελής Καλαμάκης
Album UPC 7433621562504
CD Baby Track ID TR0007346564
Label Παντελής Καλαμάκη
Released 2019-12-16
Rated 0
ISRC GREUT1900015
Year 2019
Spotify Plays 44
Writers
Writer Pantelis Kalamakis
Pub Co Pantelis Kalamakis
Writer Zacharias Aris Davarakis
Pub Co Zacharias Aris Davarakis
Composer Pantelis Kalamakis, Zacharias Aris Davarakis
ClearanceDubset,Facebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceEasy Clear
Rights Controlled Master
Rights Easy Clear: Master
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Description

Modern Greek Music/Contemporary Artist

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.