Χορογραφία
Performed By Κώστας Χρονόπουλος
Album UPC 887516240164
CD Baby Track ID 10392246
Label Κώστας Χρονόπουλο
Released 2013-02-04
BPM 106
Rated 0
ISRC uscgh1376530
Year 2013
Spotify Plays 7
Writers
Writer Κώστας Χρονόπουλο
Pub Co Kostas Xronopoulos
Composer Κώστας Χρονόπουλος
ClearanceFacebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece

Description

Κώστας Χρονόπουλος - Χορογραφία
Costas Chronopoulos - Choreography

Notes

New digital single.

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.