Το Χρέος
Performed By Χρήστος Χουσερίδης
Album UPC 195079012563
CD Baby Track ID TR0007621423
Label Χρήστος Χουσερίδη
Released 2020-03-07
Rated 0
ISRC uscgj2048789
Year 2020
Spotify Plays 1,853
Writers
Writer Χρήστος Χουσερίδη
Pub Co Χρήστος Χουσερίδη
Composer Χρήστος Χουσερίδης
ClearanceDubset,Facebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Description

Ζώντας μια ζωή ελεύθερη, γιατί ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε το χρέος μου.

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.