Αφορμή
Performed By Γιάννης Τσαραμανίδης
Album UPC 195448268843
CD Baby Track ID TR0008362565
Label Νοτιάς
Released 2020-01-07
Rated 0
ISRC usl4q2003874
Year 2020
Spotify Plays 6
Writers
Writer Γιώτα Μπούρα
Pub Co Γιώτα Μπούρα
Writer Γιάννης Τσαραμανί
Pub Co Γιάννης Τσαραμανί
Composer Γιάννης Τσαραμανίδης, Γιώτα Μπούρα
ClearanceFacebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceEasy Clear
Rights Controlled Master
Rights Easy Clear: Master
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.