Είσαι Ένα Πάθος

Αντρέας Κίνου

Είσαι Ένα Πάθος
Performed By Αντρέας Κίνου
Album UPC 195448862201
CD Baby Track ID TR0008713822
Label Αντρέας Κίνου
Released 2020-11-05
Rated 0
ISRC usx9p2053153
Year 2020
Spotify Plays 65
Writers
Writer Αντρέας Κίνου
Pub Co Αντρέας Κίνου
Composer Αντρέας Κίνου
ClearanceFacebook Sync License,Traditional SyncOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.