Ο Αίτιος
Performed By Γιώργος Χριστονάκης
Album UPC 195999022888
CD Baby Track ID TR0008563544
Label Γιώργος Χριστονάκ
Released 2017-12-01
Rated 0
ISRC usx9p2030560
Year 2017
Spotify Plays 419
Writers
Writer Γεώργιος Χριστονά
Pub Co Γεώργιος Χριστονά
Composer Γεώργιος Χριστονάκης
ClearanceFacebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.