Glir Rundt I Hamar

Spenny Bankbox

Glir Rundt I Hamar
Performed By Spenny Bankbox
Album UPC 888174133393
CD Baby Track ID 12320258
Label Spenny Bankbox
Released 2013-07-13
BPM 135
Rated 0
ISRC ushm21392063
Year 2013
Spotify Plays 398
Writers
Writer Petter Braastad
Pub Co Petter Braastad
Writer Simen Sveberg
Pub Co Petter Braastad
Composer Petter Braastad, Simen Sveberg
Clearance Sync & All Media Uses
Rights Controlled Master
Rights Easy Clear: Master
Original/Cover/Public Domain original
Country NORWAY

Description

Tabula Rasa er Spenny Bankbox sitt første, litt større, prosjekt. Utgivelsen består av 5 låter på til sammen 21 minutter, hvor alt er produsert av oss selv. Låtene tar for seg livet på Innlandet, spesielt Hamar, over tunge produksjoner i et lavt tempo.

Notes

Tabula rasa (latin: skrapt helle eller ren tavle) er et uttrykk som i praksis kun er kjent i sin overførte betydning. Uttrykket henviser til den epistemologiske tesen om at individuelle mennesker er født uten noe medfødt eller innebygd mentalt innhold, med andre ord; «blanke», og at deres hele kunnskap er gradvis bygd opp fra deres erfaringer og sanseoppfatinger av verden rundt dem. «Å gjøre tabula rasa» er på norsk også delvis sammenfallende med begrepet «å gjøre rent bord».

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.