Ελευθερία

Γιώργος Σάββα

Ελευθερία
Performed By Γιώργος Σάββα
Album UPC 198000484767
CD Baby Track ID TR0009525327
Label Γιώργος Σάββα
Released 2021-06-28
Rated 0
ISRC ushm22172040
Year 2021
Spotify Plays 49
Writers
Writer Γιώργος Σάββα
Pub Co Γιώργος Σάββα
Writer Παναγιώτης Λουκά
Pub Co Παναγιώτης Λουκά
Composer Γιώργος Σάββα, Παναγιώτης Λουκά
ClearanceFacebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceEasy Clear
Rights Controlled Master
Rights Easy Clear: Master
Original/Cover/Public Domain original
Country Cyprus
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.