Όνειρα Πλέξε
Performed By Κατερίνα Παπαδοπούλου
Album UPC 198000425623
CD Baby Track ID TR0009495724
Label Στέφανος Δορμπαρά
Released 2021-05-09
Rated 0
ISRC ushm22175736
Year 2021
Spotify Plays 1,033
Writers
Writer Παπα γιώργης
Pub Co Παπα γιώργης
Writer Στέφανος Δορμπαρά
Pub Co Στέφανος Δορμπαρά
Composer Παπα γιώργης, Στέφανος Δορμπαράκης
ClearanceFacebook Sync License,Traditional SyncEasy Clear
Rights Controlled Master
Rights Easy Clear: Master
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.