פיה פתחה בחכמה
Performed By גלעד פוטולסקי & תזמורת שלהבת
Album UPC 7298876542332
CD Baby Track ID TR0009393721
Label גלעד פוטולסקי
Released 1999-12-30
Rated 0
ISRC ushm22106998
Year 1999
Spotify Plays 5,276
Writers
Writer איציק וולף מנדי ו
Pub Co איציק וולף מנדי ו
Composer איציק וולף מנדי וולד
ClearanceFacebook Sync License,Traditional SyncOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country ISRAEL
Lyrics Language Hebrew

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.