Δεν Έχει Ουσία

Βασίλης Λυμπερόπουλος

Δεν Έχει Ουσία
Performed By Βασίλης Λυμπερόπουλος
Album UPC 198000808532
CD Baby Track ID TR0009716028
Label Βασίλης Λυμπερόπο
Released 2021-07-28
Rated 0
ISRC ushm82184881
Year 2021
Spotify Plays 196
Writers
Writer Βασίλης Λυμπερόπο
Pub Co Βασίλης Λυμπερόπο
Composer Βασίλης Λυμπερόπουλος
ClearanceFacebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.