אם יהודי היה יודע

גלעד פוטולסקי & תזמורת שלהבת

אם יהודי היה יודע
Performed By גלעד פוטולסקי & תזמורת שלהבת
Album UPC 7290000868400
CD Baby Track ID TR0009872488
Label גלעד פוטולסקי
Released 2004-01-01
Rated 0
ISRC ushm92172729
Year 2004
Spotify Plays 2,787
Writers
Writer ישראל דגן
Pub Co ישראל דגן
Composer ישראל דגן
ClearanceFacebook Sync License,Traditional SyncOne Stop
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country ISRAEL
Lyrics Language Hebrew

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.