Τα Μονοπάτια Του Μυαλού

Αγγελος Λαμπροπουλος

Τα Μονοπάτια Του Μυαλού
Performed By Αγγελος Λαμπροπουλος
Album UPC 190394988920
CD Baby Track ID TR0003159078
Label Άγγελος Λαμπρόπου
Released 2016-10-18
BPM 112
Rated 0
ISRC ushm81657930
Year 2016
Spotify Plays 38
Writers
Writer Άγγελος Λαμπρόπου
Pub Co Άγγελος Λαμπρόπου
Composer Άγγελος Λαμπρόπουλος
Clearance Sync & All Media Uses
Rights Controlled Master and Publishing Grant
Rights One-Stop: Master + 100% Pub Grant
Original/Cover/Public Domain original
Country Greece
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Description

Singer Songwriter from Athens Greece experiments with pop, alternative & folk styles

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.