Οσοι Εις Χριστον / Ηχος Π.

Ιερομοναχος Πολυκαρπος Στροσνιντερ

Οσοι Εις Χριστον / Ηχος Π.
Performed By Ιερομοναχος Πολυκαρπος Στροσνιντερ
Album UPC 0850722004134
CD Baby Track ID TR0002602362
Label Hieromonk Polycarp Strosnider
Released 2016-05-04
BPM 116
Rated 0
ISRC QMQT81600007
Year 2016
Spotify Plays 2,155
Songtrust Track ID 1879267
Writers
Writer Eric Von Strosnider
Songwriter ID 245627
PRO ASCAP
Pub Co CD Baby Publishing
Composer Eric Von Strosnider
ClearanceFacebook Sync License,Traditional Sync,YouTube Sync ServiceOne Stop
Publisher Admin CD Baby Publishing
Rights Controlled Master and Publishing
Rights One-Stop: Master + 100% Publishing
Original/Cover/Public Domain original
Country United States - North Carolina
Lyrics Language Greek, Modern (1453-)

Description

Hymns from the Orthodox Christian Ecclesiastical year performed in traditional Byzantine musical style.

Private Notes

Click here to add a private note. Private notes can only be viewed by you.

Comments

Click here to add a comment. Comments can be viewed by everyone.

  • Playlist
Title
Artist
Your playlist is currently empty.